مشخصات

  • رتبه مدرس : مربی
  • تعداد دوره های تدریسی : 0

مختصری از رزومه

مربی گروه پژوهشی مدیریت دانش مبین محقق و پژوهشگر در مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی البرز.  پژوهشگر، مدرس و درمانگر در زمینه مدیریت استرس و اضطراب و تنظیم هیجانات.

آخرین دوره های تدریسی

محصولات