مشخصات

  • رتبه مدرس : مربی
  • تعداد دوره های تدریسی : 1

مختصری از رزومه

مربی گروه پژوهشی مدیریت دانش مبین

رتبه اول کارشناس ارشد فرهنگ و هنر ایران

رتبه اول کارشناس مهندسی ارتباط تصویری دانش

اموخته ریاضی محض مستر nlp & coching از innlp&ici المان

عضو رسمی کوچینگ بین الملی المان

عضو رسمی nlp بین اللملی المان

پژوهشگر برتر کشوری در حیطه علوم انسانی سال ۹۷

راهبری خانواده ازدواج و فرزند پروری و رشد فردی

آخرین دوره های تدریسی

آگاهی والدین نسبت به مراحل "رشد تحولی "فرزندان در مقاطع مختلف سنی –تحصیلی پژوهشکده مبین در حال برگزاری 12
محصولات