مشخصات

  • رتبه مدرس : مربی
  • تعداد دوره های تدریسی : 1

مختصری از رزومه

مربی گروه پژوهشی مدیریت دانش مبین

مربی بین المللی تحول فردی و سازمانی  مدرس رفتار شناسی مورد تایید مرکز مشاوره دانشگاه تهران  کوچ حرفه ای وعضو انجمن بین المللی کوچینک اروپا سخنران برگزیده و تحسین شده سمینار دانشگاه MIT رتبه دوم مسابقات جهانی eCRM ره جوی دوره حرفه ای کوچینگ PCC در مدرسه کوچینگ ویز مدرس دوره های رهبری و DBA درمدرسه عالی کسب و کار ماهان

آخرین دوره های تدریسی

الگوی رفتار شناسی DISC پژوهشکده مبین در حال برگزاری 8
محصولات