مشخصات

  • رتبه مدرس : مربی
  • تعداد دوره های تدریسی : 0

مختصری از رزومه

مربی گروه پژوهشی مدیریت دانش مبین

دانشجوی استعداد درخسان دوره دکتری

مدرس سازمان فرهنگی شهرداری

مشاوره و زوج درمانگر

واقعیت درمانی از موسسه ویلیام گلاسر

آخرین دوره های تدریسی

محصولات
loader