مشخصات

  • رتبه مدرس : مربی
  • تعداد دوره های تدریسی : 0

مختصری از رزومه

مربی گروه پژوهشی مدیریت دانش مبین

روان شناس و مشاور

 عضو هیئت مدیره موسسات مردم نهاد باران ساوج،

 مشاور آموزشگاه ماهان و کانون فاطمیون و مرکزپزشکی دکترمسعودفتحی 

عضو کمیسیون بهداشت و سلامت استان البرز(اداره کل ورزش و جوانان)

رئیس کارگروه آسیب های اجتماعی

عضوکارگروه سلامت قوه قضاییه دبیرخانه سمن های شهرهشتگرد

آخرین دوره های تدریسی

محصولات
loader