مشخصات

  • رتبه مدرس : مربی
  • تعداد دوره های تدریسی : 0

مختصری از رزومه

مربی گروه پژوهشی مدیریت دانش مبین

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

استاد دانشگاه ، پژوهشگر و مولف کتاب مسائل تربیتی و جنسی کودکان و کودک آزاری

برگزیده جشنواره نوجوان سالم طی سه سال متوالی در سطح استان فارس 

 کسب مقام اول مقاله نویسی در حوزه نوجوانان فعال حوزه کودک و نوجوان

آخرین دوره های تدریسی

محصولات
loader