مشخصات

  • رتبه مدرس : مربی
  • تعداد دوره های تدریسی : 0

مختصری از رزومه

مربی گروه پژوهشی مدیریت دانش مبین

روانشناس و رفتار درمانگر

مشاوره روانشناسی

مدرس 

مددکار و تسهیلگر اجتماعی

آخرین دوره های تدریسی

محصولات
loader