مشخصات

  • رتبه مدرس : مربی
  • تعداد دوره های تدریسی : 0

مختصری از رزومه

مربی گروه پژوهشی مدیریت دانش مبین

مشاور فردی - انگیزشی - ترک اعتیاد و پیش از ازدواج

استاد دانشگاه آزاد واحد اصفهان 

عضو نظام روانشناسی و مشاوره و عضو انجمن روانشناسان ایران و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

مولف کتاب و تولید محتوای درسی در مقاطع کارشناسی تا دکتری

آخرین دوره های تدریسی

محصولات