تحلیل رفتار كاركنان و برقراری ارتباط موثر با مدل جهانی DISC

استاد محمد صبور زمان : ۱۹ اسفند

بیشتر

رویداد ها

شناخت شمال حقیقی

شناخت شمال حقیقیشمال حقیقی قطب نمایی درونی است که در سرتاسر زندگی شما را با موفقیت و درست هدایت می کند...

اطلاعات بيشتر

آخرین اخبار

loader