حوزه خودسازی

تکنیک های زبان و انواع کلام

تکنیک های زبان و انواع کلام

توضیحات دوره

  • هدف کلی 

آشنایی به انواع کلام و تکنولوژی زبان و تمرینات عملی برای قدرت کلام

  • اهمیت 

تکنولوژی زبان یک ابزار قدرتمند برای ترقی و ارتباطات موثر و کارامد است که برای اغلب افراد غیرآشنا و مغفول است.

فهم اینکه کجا نیاز به صحبت است بسیار در کارکرد ارتباطات ما اهمیت دارد.

انسان فکرش، ذهنش، شخصیتش و همه چیزش در کلامش است.

مهارت تشرف زمان قدرت کلام را افزایش می دهد.

مهارت کلیر (شفاف سازی) در بهبود ارتباطات و کیفیت زندگی و قدرت کلام بسیار اثر گذار است..

  • سرفصل ها
  1. شش کلام که باید به آن آگاهی داشته باشید
  2. چگونه شرافت کلام را حفظ کنیم
  3. قدرت کلام
  4. تفاوت گفتگو و بحث و جدال
  5. خشونت کلامی
  6. تمامیت با کلام
  7. یازده پرده ناپیدایی برای خروج از تمامیت

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها