مجموعه کارگاه های مهارتی عاطفی و روانی برای والدین

اصول ارتباط موثر در خانواده

اصول ارتباط موثر در خانواده

توضیحات دوره

  • هدف کلی 

تجربه یک ارتباط لذت بخش تر،موثرتروپایدارتردرخانواده با تمرینات عملی

  • اهمیت 

خانواده رکن اصلی درجامعه می باشد.احساس خوشبختی ،رشد وبالندگی درخانواده درارتباط مستقیمی با نحوه ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر است . دراین دوره آموزشی والدین با اصول ارتباط موثرآشنا می شوند وقادرخواهند بود که اثرگذارترازقبل درخانواده باشند مانع از ایجاد سوء تفاهمات شوند وبا انتقاد هوشمندانه خانواده را درمسیررشد وآرامش هدایت کنند وفرزندانی با عزت نفس واعتماد بنفس بالا تربیت کنند.

  • سرفصل ها 
  1. نحوه صحیح برقراری ارتباط درخانواده
  2. چگونه شنونده خوبی باشیم
  3. چطور به خواسته های خود برسیم
  4. چطور اعتبار خودرا درخانواده بالا ببریم
  5. چگونه هوشمندانه انتقاد کنیم

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها