اوایل نوجوانی 13_14_15(هفتم تا نهم)

نوشتن و یادداشت برداری برای کنکور ودانشگاه

نوشتن و یادداشت برداری برای کنکور ودانشگاه

توضیحات دوره

 • هدف کلی 

برنامه ریزی و مدیریت زمان ویادداشت برداری تحصیلی وکنکوری

 • اهمیت 

افراد بسیاری در کنکور شرکت میکنند اما به نتیجه مطلوبی نمیرسند یکی از علل نرسیدن به نتیجه مطلوب نداشتن مهارت برنامه ریزی مناسب در طی سالهای تحصیلی بالاخص سال ۱۲است با کمی تمرین واستفاده از منابع میتوان به نتیجه ی مطلوبتری رسید کنکور یک مسابقه است که موفقیت در ان منوط به داشتن شرایطی است که یکی از انها داشتن برنامه ریزی مناسب است.

 • سرفصل ها
 1. هدف وبرنامه ریزی چه هستند
 2. روش صحیح مطلعه
 3. اعتماد بنفس
 4. لطفا دیدتان را عوض کنید
 5. می خوانم اما نمی فهمم
 6. بهترین زمان یادگیری
 7. مقابله با استرس
 8. مقابله با افکار منفی
 9. شیوه های صحیح تست زنی
 10. مدیریت زمان

 

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها