اوایل نوجوانی 13_14_15(هفتم تا نهم)

بهره برداری بهینه از فضای مجازی

بهره برداری بهینه از فضای مجازی

توضیحات دوره

  • هدف کلی 

نوجوان نحوه استفاده مناسب از فضای مجازی را یاد بگیرد.

  • اهمیت 

با گسترش استفاده از دنیای بی انتها و نامحدود مجازی و دسترسی نوجوانان به انواع مطالب مفید و همچنین خطرناک، دلشوره برای آینده این نسل به مراتب بیشتر شده است. نوجوانانی که شیوع کرونا حتی آموزش و درس‌هایشان را هم به بستر مجازی کشاند، اگر به حال خود رها شوند و اگر آموزش استفاده از این امکانات را در سنین مناسب دریافت نکنند، در آینده جامعه آسیب دیده و بیماری را می‌سازند که احتمالا نمی‌توانند فرزندان بهتر از خود تربیت کنند و این زنجیره بیماری تا نسل‌ها ادامه خواهد داشت.

  • سرفصل ها 
  1. تعریف فضای مجازی
  2. آشنایی با فضای مجازی
  3. نحوه استفاده مناسب از فضای مجازی
  4. آگاهی از خطرات فضای مجازی

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها