اوایل نوجوانی 13_14_15(هفتم تا نهم)

مدیریت نقاط ضعف و تبدیل آن ها به توانمندی ها

مدیریت نقاط ضعف و تبدیل آن ها به توانمندی ها

توضیحات دوره

  • هدف کلی 

آموزش خود آگاهی و شناخت ضعفها به نوجوان و بررسی راهکارهایی برای تبدیل آنها به نقاط قوت برای احساس بهتر برای زندگی فردی

  • اهمیت 

نوجوانی دوره خاصی از زندگی است که از لحاظ وی‍‍ژگیها و شرایطی که دارد که متمایز از سایر مراحل بوده و مورد توجه متخصصان رشد و روان شناسی رشد می باشد. در این دوره سنی، نوجوان وی‍‍ژگیهایی پیدا می کند که لزوم توجه و اعمال شیوه های برخورد مناسب را الزامی می سازد و از آنجایی که تحمل این شرایط و وی‍‍ژگیهای آن برای نوجوان نیز توام با مشکلاتی است عدم آگاهی اطرافیان و بویژه والدین و مربیان با شیوه برخورد با آنها می تواند مشکلاتی را به وجود بیاورد.

پس شناخت این دوره حساس توسط نوجوان و خانواده وی بسیار مهم و ضرورد است. خود شناسی و شناخت نقاط ضعف می تواند به نوجوان در اتخابها و تصمیماتش کمک شایانی نماید و مسیر موفقیت را هموارتر کند و همچنین تصمیمات غلط را به کمترین تعداد خود میرساند در نتیجه باعث افزایش رضایت از زندگی و ارتقای کیفیت زندگی نوجوان میشود

  • سرفصل ها
  1. تعریف مفهوم خود آگاهی و بررسی راهکارهای افزایش شناخت خود
  2. بررسی چالشهای زندگی نوجوان با همفکری نوجوانان حاضر در جلسه
  3. افزایش شناخت نقاط ضعف خود و نیازهای دوره نوجوانی از زبان شرکت کنندگان
  4. بررسی راهکارهایی برای تبدیل نقاط ضعف نوجوانان به نقاط قوت آنها

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها