اواخرنوجوانی 19_20 سال

مدیریت بهینه زمان

 مدیریت بهینه زمان

توضیحات دوره

  • هدف کلی 

طول هفته و ماه و سال بتوانیم از زمان و وقت ارزشمند خویش به شکل مؤثر بهینه و با رعایت اولویت‌ها استفاده کنیم و راه و مسیر پیشرفت و موفقیت و عملیاتی کردن کارها و انجام به‌موقع کارها را هموار سهل و آسان کنیم و از آرامش و انگیزه نیز برخوردار شویم.

  • اهمیت 

استفاده بهینه از زمان به معنای انجام کارها در زمان درست و با اولویت بندی صحیح در راستای رسیدن به اهداف مهم زندگی است. زمان بسیار ارزشمند است.

با توجه به تعدد اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها (بیشتر در کودکان و نوجوانها) و جذاب بودن آنها شاید زمان زیادی رو بدون اینکه حتی متوجه گذر زمان شده باشیم از دست می دهیم و وقتی به خود می‌آییم می‌بینیم، ای وای که چطور زمان گذشت و نفهمیدم که معمولاً افراد وقتی زمان را از دست می‌دهند بعد از آن استرس و اضطراب زیادی را تجربه می‌کنند.

  • سرفصل ها
  1. پی‌گیری برنامه‌ها
  2. برنامه ریزی برای اهداف
  3. مدیریت زمان

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها