اواخرنوجوانی 19_20 سال

خلاقیت و ابتکار برای کارآفرینی و استارت آپ

 خلاقیت و ابتکار برای کارآفرینی و استارت آپ

توضیحات دوره

 • هدف کلی 
 • پرورش ذهن خلاق -آشنایی با استارت آپ
 • هدایت شغلی و تحصیلی
 • اهمیت 

یکی از راه های اصلی که افراد و گروه ها می توانند خلاقیت خود را بهبود بخشند فراگیری فرآیندهای خلاقیت، تکنیک هایی که از شمّ ذاتی و توانایی های خلاق بهره بگیرد، تکنیک هایی که این توانمندی ها را به سمت خلق محصولات یا خدمات جدید یا پیشرفته بکشاند، یا فرآیند های سازمانی کار سازتر و کارآمد تر خلق کند،

 • سرفصل ها
 1. خلاقیت مبانی نظری
 2. پرورش خلاقیت
 3. حل مسیله
 4. تفکر استراتژیک
 5. تفکر سیستمی
 6. ساختار استارت آپ

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها