اواخرنوجوانی 19_20 سال

تعیین رشته و شغل با جلب نظر والدین به روش علمی

تعیین رشته و شغل با جلب نظر والدین به روش علمی

توضیحات دوره

  • هدف کلی 

نوجوان با رشته و شغل انتخابی خود آشنا می شود

  • اهمیت 

هدایت تحصیلی فرایند ارائه خدمات راهنمایی و مشاور به دانش آموزان تا ضمن آشنایی با استعداد ها ، علایق و توانایی ها و ویژگی های شخصیتی خویش ، شاخه ها و رشته های تحصیلی ، حرفه و مشاغل مورد نیاز جامعه را بشناسند و براساس آن به صورت آگاهانه شاخه و رشته تحصیلی مناسب خود را انتخاب کنند.

  • سرفصل ها
  1. هدف از انتخاب شغل آینده
  2. تصمیم گیری مناسب
  3. برنامه ریزی به همراه هدف

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها