مجموعه کارگاه های مهارتی عاطفی و روانی برای والدین

چگونه رابطه خود با فرزندانم و با یکدیگر را مدیریت کنم؟

چگونه رابطه خود با فرزندانم و با یکدیگر را مدیریت کنم؟

توضیحات دوره

 • هدف کلی

بهبود رابطه والدین با فرزندان و شناخت روشهای صحیح تربیتی

 • اهمیت 
 1. فراگیری فرزند پروری مزیت های زیادی برای والدین دارد از جمله:
 2. رشد سالم و همه جانبه کودک
 3. افزایش تعامل مثبت والدین با کودکان
 4. کاهش سوء رفتار با کودکان
 5. کاهش استرس و افسردگی والدین
 6. کاهش تعارض والدین
 • سرفصل ها
 1. اشنایی با سبک های فرزندپروری
 2. جنبه های کلیدی فرزند پروری مثبت
 3. چرایی بدرفتاری کودکان
 4. مراحل تغییر رفتار کودکان

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها