مجموعه کارگاه های مهارتی عاطفی و روانی برای والدین

چگونه با طلاق و فرزند سوگوار مواجه شوم؟

چگونه با طلاق و فرزند سوگوار مواجه شوم؟

توضیحات دوره

  • هدف کلی

تقویت مهارت برخورد فرزندان با طلاق ونیز کنترل هیجانات ناشی از سوگ بعد از طلاق والدین

 

  • اهمیت 

مهارت ارائه مطلب می‌تواند نقش قابل توجهی در موفقیت در برخورد با مشکلات و نیز توانایی کنترل احساسات در تعارضات داشته باشد

  • سرفصل ها
  1. مواجهه فرزندم با طلاق من و همسرم
  2.  مرگ یا جدایی دوستان فرزندان
  3. مدیریت استرس فرزندان در طلاق
  4.  شناخت مراحل سوگ
  5. چگونه فرصت دادن به فرزند
  6.  مدیریت مراحل سوگ ومدت آن
  7.  بازگشت به روال عادی

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها