مجموعه کارگاه های مهارتی عاطفی و روانی برای والدین

عشق و مهرورزی در خانواده

عشق و مهرورزی در خانواده

توضیحات دوره

  • هدف کلی

وقتی دو نفر با هم ازدواج می کنند باید بداننید که خودشان تنها نیستند و وظیفه دیگری علاوه بر تامین نیازهای همدیگر دارند و ان تربیت فرزندان صالح می باشد پس باید مهارت ارتباط با همسر و مهارت گفتگو و حل تعارضات به خصوص نزد کودکان را فرا گرفت تا کودکان علاوه بر اینکه دچار اسیب روانی و استرس نشده بلکه مهارت رفع مشکل را نیز فرا بگیرند

  • اهمیت 

مهارت ارائه مطلب می‌تواند نقش قابل توجهی در روابط صمیمی و عشق ورزی بین زوجین ومهر ورزی بین فرزندان و والدین ایجاد نماید

  • سرفصل ها
  1.  روابط زوجین فرزنددار
  2.  حل تعارض زوجین فرزنددار
  3. آموزش مهرورزی در خانواده
  4.  خانواده های دارای فرزند دختر و پسر

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها