مجموعه کارگاه های مهارتی عاطفی و روانی برای والدین

مدیریت بنیان های ماندگار بر فرزندان زیر13سال

مدیریت بنیان های ماندگار بر فرزندان زیر13سال

توضیحات دوره

  • هدف کلی

در این دوره گام های عملی برای شکل گیری هویت جنسی سالم در نوجوانان بیان می گردد.

  • اهمیت 

شرکت در این دوره ،باعث پیشگیری از برخی علل اختلالات و انحرافات جنسی می گردد.و نکته قابل توجه اینکه والدین با شرکت در این دوره می توانند در اینده کودکانشان نقش بسیار موثری را ایفا کنند و از رفتارهای جنسی پرخطر نوجوانانشان پیشگیری کنند .

  • سرفصل ها
  1. شناخت غرایز سه گانه
  2. شکل گیری مدیریت فانتزی های جنسی-انحرافات جنسی
  3. شکل گیری و مدیریت تعهد وساختار

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها