مجموعه کارگاه های مهارتی عاطفی و روانی برای والدین

ارتباط موثر با فرزندان / رویکرد سلامت روان خانواده

ارتباط موثر با فرزندان / رویکرد سلامت روان خانواده

توضیحات دوره

  • هدف کلی

تقویت سلامت روان خانواد ه و از بین بردن فاصله بین والد و کودک و مهارت حل تعارض بین والدین در نتیجه گفتگوی صمیمانه با فرزند

  • اهمیت 

اگر بتوانیم ارتباط موثری با فرزندان خود داشته باشیم انگاه به جای اینکه از موضع بالا به فرزندم امر و نهی کنم سعی می کنم از دید او با مطالب روبرو شده انگاه در مقام والد با او هم کلام شوم نتیجه این امر شفافیت رفتاری بین کودک و والد و نیز بر خورد صحیح کودک با اطرافیان خود خواهد بود اینجاست که می توانم ادعا کنم خانواده دارای سلامت روان می باشد واین مستلزم فراگیری بهترین شیوه تعامل با فرزند است

  • سرفصل ها
  1.  سلامت روان خانواده چیست؟
  2.  گفتگوی هوشمندانه با فرزند
  3.  به حداقل رساندن تعارضات در گفتگوها
  4.  چگونه از نگاه فرزندم به موضوعات بنگرم؟
  5.  چگونه بدون "جنگ قدرت "با نوجوان خود وارد تعامل شوم؟
  6.  با دروغگویی فرزندم چگونه برخورد کنم؟

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها