مجموعه کارگاه های مهارتی عاطفی و روانی برای والدین

فضای مجازی و مدیریت بهینه تاثیرات مخرب آن در خانواده

فضای مجازی و مدیریت بهینه تاثیرات مخرب آن در خانواده

توضیحات دوره

  • هدف کلی

آموزش مدیریت کودک در استفاده از رسانه ها

  • اهمیت 

توانمندسازی کودکان و نوجوانان برای زیستن در عصر کنونی به جز یادگیری سواد رسانه‌ای ممکن نیست، چرا که رسانه‌ها مبنایی القایی دارند و همین نکته باعث می‌شود تا به راحتی مخاطب منفعل را با واقعیت‌های ساختگی خود فریب دهند و همان گونه که می‌خواهند او را تربیت کنند.از این رو در نظر گرفتن ایمنی کودکان در فضای مجازی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و از این طریق والدین می توانند در بهترین موقعیت ممکن هدایت دقیق و مسئولانه فرزندان خود را در فضای مجازی برعهده بگیرند.

  • سرفصل ها
  1. مدیریت فضای مجازی و استفاده آن توسط کودکان
  2. بایدها و نبایدهای فرهنگی
  3. ترغیب فرزندان به استفاده بهینه از فضای مجازی
  4. کاهش تفاوت های دیگاه خود و فرزندانمان

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها