مجموعه کارگاه های مهارتی عاطفی و روانی برای والدین

چگونه مدیریت سلامت روان فرزندان داشته باشیم؟

چگونه مدیریت سلامت روان فرزندان داشته باشیم؟

توضیحات دوره

  • هدف کلی

داشتن فرزندانی سالم و شاد وقوی و منطقی در برابر انواع پیشامد ها

  • اهمیت 

اگر می خواهیم جامعه ای سالم و مردمی با سلامت جسم وروح داشته باشیم لازمه آن داشتن کودکانی سالم است و هرچه قدر که به سلامت جسم کودک اهمیت می دهیم باید تلاش کنیم تا کودکانی سالم از نظر روانی داشته باشیم و برای این منظور نیاز به فراگیری راه کارهای مهم برای دستیابی به این امر هستیم

  • سرفصل ها
  1. تعدیل طرحواره (چاله های فکری )
  2.  مدیریت اختلافات و تعارضات
  3. شناسایی نیازهای فرزندان در سنین مختلف
  4.  مدیریت جدایی - طلاق - فقدان و از دست دادن عزیزان

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها