مجموعه کارگاه های مهارتی عاطفی و روانی برای والدین

شناخت هیجانات و احساسات مثبت و منفی فرزندان

شناخت هیجانات و احساسات مثبت و منفی فرزندان

توضیحات دوره

  • هدف کلی

سعی ما بر این است که در این دوره کودکانی شاد و منطقی توام با سلامت روان تربیت کنیم تا در اجتماع بتوانند در هر موقعیتی بهترین رفتار را را با دیگران داشته باشند

  • اهمیت 

همه ما می دانیم که افراد با شخصیت ها و نیاز های منحصر به فردی به دنیا می ایند لذا اگر والدین بتوانند این تایپ شخصیتی و این نیاز های فیزیولوژیک را بشناسند می توانند فرزندانی تربیت و به جامعه تحویل دهند که دارای سلامت روحی وروانی بوده ودر بر خورد با انواع مسائل جامعه سر در گم و یا منفعل و هیجان مدار غیر قابل کنترل نخواهند بود

  • سرفصل ها
  1. روش برخورد با هیجانات
  2. مدیریت وهدایت

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها