حوزه خود توسعه فردی

مدیریت خشم

مدیریت خشم

توضیحات دوره

 • هدف کلی

کنترل و مدیریت خشم خود و رسیدن به آرامش

 • اهمیت

برای همه ما کیفیت روابط مان اهمیت دارد. بی شک هیچ کس دوست ندارد در خانه، اجتماع، محیط کار و.. یک انسان عصبانی باشد و یا مورد خشم و عصبانیت کس دیگری قرار گیرد. یک لحظه تصور کنید، در موقعیتی که همیشه با یک انسان عصبی طرف هستید و یا خودتان به راحتی خشمگین می شوید، خشم و ناراحتی جای خود را به آرامش و شادی بدهد.

 • سرفصل ها 

 

 1. چرا عصبانی می شویم؟
 2. تاثیر سیستم ادراک در خشمگین شدن
 3. 5عامل مهم در مدیریت خشم خود و سایرین کدام اند؟
 4. روش مدیریت فیلتر های ذهنی برای کنترل احساسات
 5. شناخت ارزش ها و اهداف برای کنترل خشم (رسالت فردی)
 6. کمک های اولیه در کنترل خشم
 7. روش NVC و کنترل خشم
 8. تکنیک مبارزه شخصی در مدیریت خشم
 9. روش هایی برای مدیریت خشم های گذشته.
 10. تکنیک هایی برای مدیریت خشم دیگران
 11. سیاست های رفتاری در کنترل خشم دیگران
 12. چطور پس از گذراندن دوره دیگر خشمگین نشویم

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها

loader