حوزه خودشناسی

آشنایی با کهن الگوها و تاثیر آنها برزندگی حال حاضرما

آشنایی با کهن الگوها و تاثیر آنها برزندگی حال حاضرما

توضیحات دوره

 • هدف کلی 

کمک به خود شناسی و نقش پررنگ آن در زندگی افراد

 • اهمیت 

انتخاب‌های درست‌تر، روابط بهتر و سالم تر و موفقیت و پیشرفت‌های عالی‌تر، شناخت شخصیت‌های گوناگون، آشنایی با خصوصیات و منش‌های اطرافیان‌ و بهترین نحوه تعامل..

 • سرفصل ها 
 1. شخصیت شناسی کهن الگوها ( آرکتایپ ها)
 2. کهن الگوها
 3. منافع شخصیت شناسی بر اساس کهن الگوها
 4. انواع تیپ های شخصیتی به روش کهن الگوها
 5. کهن الگوهای زنانه
 6. کهن الگوهای مردانه
 7. فواید تیپ شناسی شخصیت
 8. تست آرکی تایپ مردان و زنان

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها