حوزه خودسازی

مهارت حل مسئله و تصمیم گیری

مهارت حل مسئله و تصمیم گیری

توضیحات دوره

 • هدف کلی

مهارت حل مسئله به عنوان برخورد فعالانه در جستجو و تشخیص مسئله‌ها، مشکلات و فرصت‌ها، استفاده از منطق و مهارت قضاوت در جمع آوری و تحلیل اطلاعات و جستجو و خلق راهکارها، مقایسه‌ی راهکارهای مختلف و انتخاب بهترین شیوه برای مواجهه با یک مسئله تعریف می‌شود.

 • اهمیت

فرآیندی ذهنی شامل کشف، آنالیز و حل مشکلات که هدف نهایی حل مسئله غلبه بر موانع و پیدا کردن بهترین راه حل برای موضوعات است. گاه اتخاذ درست یا نادرست یک تصمیم می‌تواند زندگی ما را برای همیشه دگرگون کند.

 • سرفصل ها 

 

 1. انواع تصمیم‌گیری در زندگی
 2. فرآیند تصمیم‌گیری
 3. روش‌های کمی و کیفی تصمیم‌گیری
 4. تصمیم‌سازی گروهی
 5. فوبیای تصمیم‌گیری
 6. الگوی PrOACT
 7. خطاهای شناختی در تصمیم‌گیری
 8. عوامل تاثیر گذار بر تصمیم‌گیری
 9. تکنیک‌های تصمیم‌گیری
 10. انواع راهبردهای حل مساله

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها

loader