حوزه خودسازی

مهارت مدیریت استرس و فشار روانی در خانواده

مهارت مدیریت استرس و فشار روانی در خانواده

توضیحات دوره

  • هدف کلی

مدیریت استرس و فشار روانی در محیط خانواده

  • اهمیت 

کاهش استرس در خانواده یکی از ملزومات زندگی در این دوران پر تنش است . بروز استرس در خانواده امری اجتناب ناپذیر است، استرس بیش از حد در خانواده مانند: مشکلات مالی، دعوای والدین، مشاجره کودکان، مدرسه و کنکور، پر خوری، کم خوابی و ... بر روی تمام اعضای خانواده تاثیر منفی می گذارد و تنها خانواده هایی که برای مقابله با این اوقات سخت آماده هستند ، بسیار موفق تر در آینده ظاهر می شوند.

 

  • سرفصل ها

 

  1. آشنایی با استرس در خانواده
  2. اهمیت شناخت کانون های استرس زا در محیط خانواده.
  3. خانواده کارآمد.
  4. خانواه متغییر.
  5. تاثیر فشارزاهای روانی در خانواده بر سلامت حسمی و روحی افراد.
  6. مداخلات موثر در کاهش فشار روانی در خانواده.

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها

loader