حوزه خودسازی

مدیریت استرس

مدیریت استرس

توضیحات دوره

  • هدف کلی

مدیریت استرس و فشار روانی در محیط کار

  • اهمیت 

تمدن امروزی تبدیل به عرصه ای پرفشار برای انسانها شده است. زندگی روزمره به گونه ای شده که تنها در صورت مواجه شدن با انبوهی از استرس هـای محیطـی و درونی امکان پذیر است و استرس به بیماری تمدن جدید شهرت یافته اسـت. یکی از مهمترین منابع استرس در دنیای امروز، استرس شغلی است و زمانی رخ می ‌دهد که بین نیازهای شغلی با توانایی‌ ها، قابلیت‌ ها و خواسته ‌های فرد هماهنگی نباشد.ارتباط مستقیم استرس شغلی با کیفیت زندگی فرد و سلامت جسمی و روانی او نشان دهنده اهمیت بالای و لزوم توجه به این امر می باشد.

 

  • سرفصل ها 
  1. استرس چیست و چرا باید کنترل گردد.
  2. استرس شغلی و بیماری های گوناگون ناشی از آن.
  3. آشنایی با عوامل استرس زا در محیط کار
  4. ارتباط مستقیم استرس شغلی با زندگی فردی و خانوادگی افراد.
  5. زنان و کار بیرون از منزل.
  6. مداخلات موثر در جهت کاهش استرس در محیط کار.

 

 

 

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها

loader