حوزه خودسازی

آشنایی با اضطراب و تکنیک های مدیریت آن

آشنایی با اضطراب و تکنیک های مدیریت آن

توضیحات دوره

موضوع مهارت  : مدیریت استرس با ااستفاده از فنون آلفا

 

اهمیت مهارت  :

امروزه با توجه به توسعه صنعتی جوامع و شرایط حاکم بر جوامع انسانی و رقابت در فضای کسب و کار، موضوع استرس ها و نحوه ی مدیریت آنها یکی از مهمترین مسائلی است که رودرروی صاحبان و شاغلان در کسب کارها می باشد. در یکسال گذشته و پس از همه گیری کرونا در سطح جهانی میزان استرس افراد به مراتب بیشتر از زمان پیش از کرونا شده است.

می دانیم که افراد بهترین عملکرد خود را در شرایط آرامش ذهنی بروز می دهند. برعکس داشتن استرس مانع از بروز بهترین عملکرد افراد می شود و در نتیجه دستیابی به اهداف سازمان و کسب و کار با مشکل مواجه می شود.

بنابراین ضروری است که تمامی افراد جامعه بتوانند استرس های موجود را در محیط کار و زندگی به خوبی مدیریت کنند.

خود هیپنوتیزم براساس قدرت ذهن و کاملاً منطبق با سیستم عملکرد طبیعی ذهن می باشد، بدون عارضه است و روشی سریع برای کنترل استرس می باشد. یکی از بهترین روش های مدیریت استرس تکنیک های خود هیپنوتیزمی می­باشد.

شرکت کنندگان در این دوره به صورت علمی و عملی روش خود هیپنوتیزم برای مدیریت استرس را می آموزند و از همان جلسه نخست ، نتایج شرکت در دوره را تجربه می­کنند.

سر فصل های دوره  :

  1. هیپنوتیزم چیست؟
  2. افسانه های مرتبط با هیپنوتیزم چه هستند؟
  3. تفاوت خواب و هیپنوتیزم چیست؟
  4. تعریف استرس چیست؟

۵. تاثیر استرس بر زندگی افراد چیست؟

۶. برای کنترل استرس از چه روشهایی میتوان استفاده کرد؟

۷. قسمتهای مختلف ذهن کدامند؟

۸. ضمیر ناخودآگاه از چه قسمتهایی تشکیل شده؟

۹. وظایف ضمیر ناخودآگاه چیست؟

۱۰. مکانیسم هیپنوتیزم چیست؟

۱۱. چه شرایطی برای هیپنوتیزم لازم است؟

۱۲. کاربرد های هیپنوتیزم چیست؟

۱۳. کاربردهای هیپنوتیزم برای ارتقاء توانمندی افراد چیست؟

۱۴. موارد ممنوعیت هیپنوتیزم چیست؟

۱۵. مراحل هیپنوتیزم چیست؟

۱۶. چگونه وارد حالت هیپنوتیزم شویم؟

۱۷. تلقینات پس هیپنوتیزمی چیست؟

۱۸. روش القاء دکتر هاری آرونز چیست؟

۱۹. مراحل روش ریلکس شدن پیشرونده  عضلانی کدامند؟

۲۰. روش تثبیت چشم برای القاء هیپنوتیزم چیست؟

۲۱. عمیق سازی هیپنوتیزم چگونه انجام می شود؟

 

اهداف کلی  دوره :

يادگيري، بکارگیری و تسلط بر مهارت‌های افزایش آرامش با فنون آلفا (تکینک های خود هیپنوتیزمی)

 

اهداف رفتاری  دوره :

از شرکت کنندگان در این دوره انتظار می رود که در پایان دوره براساس آموخته های خود بتوانند سطح آرامش بسیار بیشتری را در هر لحظه از روز و حتی در شرایط بحرانی تجربه نمایند.

همچنین این دوره آموزشی شامل یکماه پشتیبانی می باشد که بصورت جلسات هفتگی پرسش و پاسخ در گروه واتساپی با حضور مدرس دوره خواهد بود.

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها

loader