حوزه خودشناسی

چگونه خود را بهبود بخشیم (داشتن نگرش مثبت)

چگونه خود را بهبود بخشیم (داشتن نگرش مثبت)

توضیحات دوره

  • هدف کلی 

بهبود خود با داشتن شیوه نگرش مثبت و پویا

  • اهمیت 

شیوه نگرش در واقع عینکی است که به چشم می‌زنیم و با آن دنیا را نگاه می ‌کنیم.

شیوه نگرش پویا این باور که هوش ساخته شدنی است و می وان آن را با تلاش، سختکوشی و پشتکار بهبود بخشید. شیوه نگرش ایستا این باور که هوش و ذکاوت تغییر ناپذیر است.

  • سرفصل 
  1. چرا انسان‌ها متفاوت هستند؟
  2. تعریف نگرش مثبت
  3. دلایل اهمیت نگرش مثبت
  4. شیوه نگرش پویا و ایستا
  5. روش های تغییر شیوه نگرش
  6. تبدیل نگرش منفی به مثبت

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها