حوزه خودشناسی

شناخت تعارضات درونی و اضطراب ناشی از آن

شناخت تعارضات درونی و اضطراب ناشی از آن

توضیحات دوره

عنوان مهارت: مکانیزم های دفاعی غیراردی

اهمیت مهارت: این دفاع‌های روانی بسته به شرایط و میزان مورد استفاده قرار گرفتنشان می‌توانند پیامدهای سالم یا ناسالمی را در پی داشته باشند. این مکانیسم ها روشهایی هستند که فرد در هنگام بروز استرس بطور ناخودآگاه و غیر ارادی انجام میدهد تا خطر تاثیرات استرس را به نحوی کاهش دهد . هر فرد ممکن است که از هر کدام از این دفاع‌های روانی استفاده کند. اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که دفاع‌های سطوح اول، بر شخصیت فرد غالب شوند و دفعات و شدت استفاده از آن‌ها زیاد باشد. در این صورت است که مانع مقابله صحیح او با هیجان زیربنایی می‌شوند و آسیب‌هایی را برای فرد ایجاد می‌کنند

سرفصلهای دروه:

تاریخچه مکانیزم های دفاعی، کارکردهای مکانیزم های دفاعی

اهداف کلی دوره:

بهبود روابط میان فردی، افزایش رشد و رضایت فردی ، افزایش آرامش درونی ، ایجاد فضایی امن با در کنترل داشتن انتخاب های موجود

 اهداف رفتاری دوره:

افزایش مهارت حل مسئله و بهبود کارایی میان فردی و درون فردی باشناخت و آگاهی بیشتر نسبت به انتخاب هایی کارامدتر

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها