حوزه خودشناسی

چگونه انسان کاملی باشیم

چگونه انسان کاملی باشیم

توضیحات دوره

  • هدف کلی 

چگونه تبدیل به یک انسان کامل و شاد گردیم.

  • اهمیت 

در زندگی واقعی اگثر ما خود واقعی خود را پنهان میکنیم و از نقاب استفاده می کنیم، که این عمل تاثیرات مخربی بر روح و روان ما داشته و مانع از اشنایی فرد از لایه های موثر وجود خود و رشد و تعالی او می گردد.

 

  • سرفصل ها 
  1. چرا ما انسان کاملی نیستیم؟
  2. چرا خود واقعی مان را پنهان می کنیم و از نقاب استفاده می کنیم؟
  3. اشنایی با لایه های موثر در رشد و تعالی فرد.
  4. شناخت نیمه تاریک وجود.
  5. چطور تبدیل به یک انسان کامل و شاد گردیم؟

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها