حوزه خودشناسی

آزمون های انواع هوش و استعداد یابی

آزمون های انواع هوش و استعداد یابی

توضیحات دوره

 • هدف کلی 

شناسایی و پرورش انواع هوش (عموی،هیجانی،مالی و معنوی) شناسایی و پرورش انواع استعداد (تصویری فضایی،کلامی زبانی ،منطقی ریاضی،جنبشی حرکتی ،موسیقیایی،بین فردی،درون فردی،طبیعت‌گرایی).

 • اهمیت

برای به دست آوردن تمام قابلیت‌ها و استعدادهای یک فرد، نباید تنها به بررسی ضریب هوشی پرداخت بلکه انواع هوش‌های دیگر او مثل هوش موسیقایی، هوش درون فردی، هوش تصویری-فضایی و هوش کلامی- زبانی نیز باید در نظر گرفته شود.

 

 • سرفصل ها 
 1. اجرای هوش های (عمومی،هیجانی،معنوی و مالی) و (استعدادهای هشت گانه گاردنر)به صورت مداد و کاغذی و درصورت برگزاری آنلاین با استفاده از لینک مجازی در اختیار فراگیران قرار می گیرد.
 2. در این کارگاه قرار است هوش های : ۱- عمومی، ۲- هیجانی و ۳- معنوی شناخته ۴ هوش اقتصادی ، آموزش و پرورش داده شود .
 3. در این کارگاه قرار است استعدادهای :
 4. تصویری فضایی: آموزش طراحی ماکت و ارائه به کلاس توسط مهارت آموزان.
 5. کلامی زبانی : ایراد سخنرانی و یا دکمه و ارائه به کلاس توسط مهارت آموزان.
 6. منطقی ریاضی: حل کردن مسایل و یا پازل و ارائه به کلاس توسط مهارت آموزان.
 7. جنبشی حرکتی : انجام حرکات ورزشی و ارائه به کلاس توسط مهارت آموزان.
 8. موسیقیایی: خواندن آواز و یا نواختن ساز و ارائه به کلاس توسط مهارت آموزان.
 9. بین فردی: ایجاد گروه های پنج نفره و انجام کارهای گروهی توسط مهارت آموزان
 10. درون فردی: نگارش متن و یا شعر ادبی و ارائه به کلاس توسط مهارت آموزان.
 11. طبیعت‌گرایی: کشیدن تابلوی نقاشی و ساخت اثر هنری و ارائه به کلاس توسط مهارت آموزان.
 12. در زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ اﺷﺎره ﻣﻰﺷﻮد.
 13. تفاوت هوش و استعداد را با استفاده از تنوع آموزشی و بازی هایی که در هر بخش در نظر گرفته شده است به فراگیران آموزش داده می شود.

لیست دوره ها جهت پیش ثبت نام

لیست دوره ها