خودآگاهی

تیپ شناسی شخصیت MBTI

تیپ شناسی شخصیت MBTI

توضیحات دوره

کارگاه تیپ شناسی شخصیت MBTI

زیربنای کارگاه  تیپ شناسی شخصیت MBTI را مدل روان‌شناختیِ قدرتمند و بسیار معتبری به نام «تیپ‌بندیِ شخصیت» یا تیپ‌های شخصیتی تشکیل می‌دهد که بیش از بیست سال در کسب و کار و آموزش به کار گرفته شده است.  این مدلِ تیپ‌شناسی خردمندانه‌ترین و مفیدترین مدل برای درک آدم‌هاست؛ اولاً به این دلیل که مدل مذکور خصایص اصلیِ شخصیت را که در تمام افراد وجود دارد، به دقت شناسایی می‌کند، ثانیاً این مدل رفتار را به شیوه‌ای مثبت و دور از قضاوت تشریح می‌کند. این رویکرد نمی‌گوید که این طور بودن بهتر از آن طور بودن است، یا یک تیپ شخصیتی بر دیگری برتری دارد، بلکه به ما کمک می‌کند تا توانایی‌های طبیعی و ضعف‌های بالقوۀ خود را تشخیص دهیم و به وضوح شناسایی کنیم و با نشان دادن شباهت‌ها و تفاوت‌هایمان، به ما کمک می‌کند تفاوت‌های خود را نه تنها ارزیابی کنیم، بلکه گرامی نیز بداریم.

این مدل تیپ‌شناسیِ شخصیت از چهار مؤلفه، یا بُعد تشکیل شده است. این چهار بُعد عبارتند از:

 ۱) افراد از کجا انرژی می‌گیرند؟ (برون‌گرا در برابر درون‌گرا)،

 ۲) به طور طبیعی چه نوع اطلاعاتی را مورد توجه قرار می‌دهند و به خاطر می‌سپارند؟ (حسی در برابر شهودی)

 ۳) چگونه تصمیم می‌گیرند؟ (احساسی در برابر متفکر)

 ۴) دوست دارند دنیای پیرامون خود را چگونه سازمان‌دهی کنند؟ (قضاوت‌گر در برابر دریافت‌گر).

 

loader