سومین دوره مربیگری توسعه فردی پژوهشکده مدیریت دانش مبین

سومین دوره مربیگری توسعه فردی پژوهشکده مدیریت دانش مبین

سومین دوره مربیگری پژوهشکده مدیریت دانش مبین با حضور ۲۳ نفر از مدرسین و فارغ التحصیلان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد برگزار شد.

اولین دوره مربیگری توسعه فردی پژوهشکده مدیریت دانش مبین

اولین دوره مربیگری توسعه فردی پژوهشکده مدیریت دانش مبین

اولین دوره مربیگری پژوهشکده مدیریت دانش مبین با حضور ۳۱ نفر از مدرسین و فارغ التحصیلان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد برگزار شد.

کارگاه "مدیریت رفتار و الگوهای تغییر رفتار" ویژه مدیران و مربیان سلامت شهرداری تهران

کارگاه "مدیریت رفتار و الگوهای تغییر رفتار" ویژه مدیران و مربیان سلامت شهرداری تهران

دوره جامع مدیریت رفتار و الگوهای تغییر رفتار با حضور ۷۰۰نفر از مدیران و مسِِئولین سلامت شهرداری سلامت برگزار شد.

دومین دوره مربیگری توسعه فردی پژوهشکده مدیریت دانش مبین

دومین دوره مربیگری توسعه فردی پژوهشکده مدیریت دانش مبین

دومین دوره مربیگری پژوهشکده مدیریت دانش مبین با حضور ۳۵ نفر از مدرسین و فارغ التحصیلان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد برگزار شد