تست دیسک

تست دیسک

تست شناخت مدل های رفتاری دیسک (DISC) از معتبرترین تستهای رفتار شناسی در سطح جهان

مدل علمی و کاربردی DISC  اولین بار در سال ۱۹۲۸ توسط دکتر مارستون استاد دانشگاه هاروارد و كلمبيا مطرح شد و بعدها توسط متخصصین حوزه رفتارشناسی توسعه پیدا کرد و در دهه اخیر جزء پکیج های مطرح و كاربردي در كشورهای توسعه يافته شد. تست DISC یکآزمون بسیار کارآمد است که به زعم انجمن مدیریت آمریکا در زمینه های زیر بسیار کاربرد دارد:

  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • بهبود اثربخشی فردی
  • بهبود روابط بین فردی و اثربخشی تیم ها
  • مدیریت زمان
  • مدیریت تعارضات
  • ایجاد تیم های حرفه ای
  • و تغییرات سازمانی کاربرد دارد .

علاوه بر این، ابزار DISC در  شناسایی سبک رهبری، افزايش فروش و ارتباط با مشتری،  ارزیابی ریسک رفتاری افراد و بهبود روابط بین فردی کاربرد دارد. از این پکیج به شکل گسترده ای در سازمان های تراز اول جهانی استفاده می شود.

loader