تست MBTI

تست MBTI

زیر بنای این آزمون روانشناسی را مدل روان‌شناختیِ قدرتمند و بسیار معتبری به نام «تیپ‌بندیِ شخصیت، یا تیپ‌های شخصیتی تشکیل می‌دهد که بیش از چند دهه در کسب و کار و آموزش به کار گرفته شده است.  این مدلِ تیپ‌شناسی خردمندانه‌ترین و مفیدترین مدل برای درک آدم‌هاست

تست دیسک

تست دیسک

تست شناخت مدل های رفتاری دیسک (DISC) از معتبرترین تستهای رفتار شناسی در سطح جهان

تست کلیفتون (شناسایی استعدادهای برتر)

تست کلیفتون (شناسایی استعدادهای برتر)

اگر شما هم به دنبال کشف استعداد خود می‌گردید، اگر نمی‌دانید استعدادتان چیست، اگر به دنبال روش استعدادیابی فوق العاده ای هستید، به شما تبریک می‌گویم. چون در بهترین جای ممکن قرار دارید. با انجام تست کلیفتون شما میتوانید به بهترین شکل ممکن استعدادهای خود را کشف کنید و پس از کشف استعداد خود، بهترین استفاده را از فرصتهای زندگی داشته باشید.