امکانات سازمان یاشرکت

امکانات سازمان یاشرکت

در این ویدیو زیرمجموعه های سازمان ،لیست دوره ها و نحوه درخواست ها را می توانید مشاهده کنید.

امکانات مدرس

امکانات مدرس

این ویدیو برای مدرسین عزیز تدارک دیده شده تا با نحوه تعریف دوره و ارتقا رتبه خود آشنا شوند .

درخواست تغییر وضعییت

درخواست تغییر وضعییت

در این ویدیو نحوه درخواست تغییر وضعیت از کاربر عادی و نحوه ارتقا کاربری را نمایش میدهد.

تکمیل پروفایل

تکمیل پروفایل

این ویدیوی آموزشی جهت وارد شدن به پنل کاربری و نحوه تکمیل پروفایل ارائه شده است .