دوره‌ها

برای هرکسی دریافت تمام دوره ها و محتوی آموزشی و مهارتی که در این قسمت ارایه شده است، ضروری است. چراکه بر اساس الگوی یکپارچه و جامع توسعه فردی است و نتیجه چندین سال تحقیق و پژوهش خبرگان روانشناسی و جامعه شناسی بوده است. اما برای صرفه جویی توصیه می شود قبل از شروع استفاده از محتوی های آموزشی ابتدا با ورود به سامانه توسعه فردی و تکمیل پرسشنامه، گزارش جامع برنامه توسعه فردی را دریافت کنید سپس با برنامه ریزی دقیقی که به شما پیشنهاد می گردد، مسیر رشد و توسعه فردی خودتان را ادامه دهید.

دوره‌ها

آزمون‌ها

آزمون های روانشناسی و خودشناسی با وجود نقص‌ها و نقدهای موجود می توانند ابزار بسیار موثری برای آسیب شناسی و خودشناسی باشند. اما سامانه توسعه فردی که در این بخش به شما عرضه شده، یک سامانه هوشمند است و جامع ترین برنامه توسعه فردی که منحصر بفرد و فقط مختص شخص شماست را به شما تقدیم می‌کند.

آزمون‌ها